donderdag 24 mei 2018

Van wie is het lesmateriaal dat jij ontwikkelt? Van jou of van jouw school? Kortom: Wie heeft het auteursrecht op dit materiaal?

In november 2015 schreef ik op Edu-curator de - anno 2018 nog steeds actuele - blogpost 'Van wie is het lesmateriaal dat jij ontwikkelt? Van jou of van de school?':
"Als 'schoolmeester-in-actieve-dienst' maakte ik op school - maar veelal thuis - met typemachine, stencilpen en 'knippen-en-plakken' - nog met een echte schaar-en-lijm  - allerlei lesmateriaal voor de groep die ik in enig schooljaar had. Een heel gedoe. Gelukkig ging het met de pc, internet, printer en kopieerapparaat allemaal een stuk makkelijker en sneller. Nieuwe technologieën - zoals het digibord - zorgden voor steeds mooier (interactief) lesmateriaal. Het internet maakte/maakt het mogelijk het zelfgemaakte lesmateriaal online te delen - via mijn Yurls - met mijn leerlingen en collega's. Ik had dit lesmateriaal immers zelf ontwikkeld. Het was van mij. Ik had het auteursrecht, dus ik kon er mee doen wat ik wilde... [...]" Lees hier de volledige blogpost »
Maar helaas, zoals uit de blogpost uit 2015 blijkt, ligt het in werkelijkheid - óók in 2018 - allemaal een stuk ingewikkelder...

Het begint allemaal met de Auteurswet 1912 en wel artikel 7:
"Indien de arbeid, in dienst van een ander verricht, bestaat in het vervaardigen van bepaalde werken van letterkunde, wetenschap of kunst, dan wordt, tenzij tusschen partijen anders is overeengekomen, als de maker van die werken aangemerkt degene, in wiens dienst de werken zijn vervaardigd. [Bron]"
Op de website Auteursrecht.nl staat op de pagina 'De maker - Wie is eigenlijk de 'maker' van een werk, als het gaat om de vraag wie het auteursrecht heeft?'
"[...] De oorspronkelijke maker van een werk krijgt volgens de Auteurswet automatisch het auteursrecht op dat werk. Er bestaat echter een belangrijke uitzondering op deze regel, namelijk als het werk in dienstverband - dus op grond van een arbeidsovereenkomst of een aanstelling als ambtenaar - wordt gemaakt. In dat geval geldt de werkgever als de maker, ook als de werkgever niet de persoon is die het werk daadwerkelijk heeft gemaakt (artikel 7 Auteurswet). Omdat de werkgever als 'maker' wordt aangemerkt, krijgt de werkgever automatisch de auteursrechten op alle werken die door zijn werknemers in dienstverband zijn vervaardigd. De werknemer kan zich in zo'n geval dus niet op de rechten beroepen die uit het auteursrecht voortkomen. [...] [Bron]"
Op Kennisnet.nl staat het zéér informatieve artikel 'Wat moet ik regelen als ik auteursrecht wil op mijn lesmateriaal?' (2016):

"Ontwikkel je lesmateriaal tijdens de uitoefening van je functie, dan ligt het auteursrecht automatisch bij de school. Ook als je dit bijvoorbeeld tijdens de pauze of thuis doet. Wil je zelf het auteursrecht krijgen? Maak dan vooraf duidelijke afspraken met je werkgever. Dat voorkomt discussie (en teleurstelling) achteraf. Laat deze afspraken ook door het bevoegd gezag van de school ondertekenen. [...]" Lees hier het volledige artikel »

Je vindt meer informatie over het auteursrecht op zelf ontwikkeld lesmateriaal in brochure van de VO Raad, PO Raad en Kennisnet: 'Auteursrecht en internet, wat mogen scholen wel en niet?' (pdf - april 2017) in hoofdstuk 3. Zie de afbeelding hieronder:

Schermafdruk brochure 'Auteursrecht en internet - Wat mogen scholen wel en niet'

Een samenvatting van deze brochure vind je in het artikel van
Kortom: Ontwikkel je zelf software, apps, digibordlessen en ander lesmateriaal en wil je zelf doen en laten wat je wil met al dit zelfgemaakte materiaal maak dan goede afspraken hierover met je school en je schoolbestuur.

Gerelateerde blogposts

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Als je een reactie plaatst kun je op drie manieren reageren:
- met jouw 'Google'-account,
- met jouw naam en eventueel de URL van jouw website / weblog,
- anoniem.
Mijn advies: Reageer altijd anoniem. Er worden dan géén gegevens van jou bewaard!
Voor meer informatie: Lees de privacyverklaring van dit edublog.

Je reactie wordt niet meteen geplaatst, maar eerst door mij gemodereerd.