woensdag 11 april 2018

'Manssen blogt Vanaf de Zijlijn' is 'digitaal erfgoed' en moet worden bewaard voor toekomstige generaties, aldus de Koninklijke Bibliotheek!

Op de website van de Koninklijke Bibliotheek (KB) staat op de pagina 'Webarchivering' het volgende:
"De geschiedenis van vandaag wordt vooral online geschreven. Daarom archiveert de KB sinds 2007 de belangrijkste websites van Nederland. Zo voorkomen we dat de onderzoekers van de toekomst te maken krijgen met een digitaal gat in ons geheugen. [...]" Lees hier het volledige artikel »
Gistermiddag ontving ik tot mijn grote verbazing onderstaande mail (namen en e-mailadressen heb ik vanwege de privacy onleesbaar gemaakt) via het contactformulier op dit blog. En nee.., het is géén grap! En ja.., uiteraard heb ik e.e.a. gecheckt!

Schermafdruk 'Koninklijke Bibliotheek - Webarchivering'

Referentienummer: xxxxxxx
Geachte heer/mevrouw,
In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen wij ook uw website archiveren en voor de lange termijn bewaren. Het gaat om de website en eventuele bijbehorende subdomeinen die toegankelijk zijn via de volgende URL(s): https://manssen.blogspot.nl/
Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote 'omloopsnelheid' het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als 'digitaal erfgoed' het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.
Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering.
Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.
Uw website zal daartoe gearchiveerd en duurzaam opgeslagen worden. Het archiveren zal voor het eerst gebeuren vanaf 11 mei 2018. Daarna zullen regelmatig opeenvolgende versies opgenomen worden. De archiefversies zijn te raadplegen binnen ons eigen gebouw. Ze zullen ook beschikbaar worden gesteld aan een algemeen publiek via de website van de KB zodra dit juridisch mogelijk is.
Aan gebruikers van het archief zal in een disclaimer duidelijk kenbaar worden gemaakt, dat de auteursrechten berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden en dat zij voor commercieel gebruik van de gearchiveerde websites toestemming van de rechthebbenden nodig hebben. Daarnaast zal duidelijk worden vermeld dat het een door de KB gearchiveerde versie betreft en zal er een verwijzing naar de originele website worden opgenomen.
De KB zal uw site archiveren met behulp van het programma Heritrix [1]. Deze software is zo ingesteld dat uw webserver er weinig tot geen last van zal ondervinden. We streven er naar om de webpagina's op het toegankelijke deel van de site zo volledig mogelijk te archiveren. Uit kwaliteitsonderzoek blijkt dat de beperkingen die zijn aangegeven in het zogenaamde robots.txt-bestand te vaak complete archivering verhinderen. Eventuele beperkende aanwijzingen in dit robots.txt-bestand [2] zullen wij daarom negeren. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunnen wij testen in hoeverre uw website is te archiveren bij het respecteren van de beperkingen. In overleg met u kunnen wij daarna bepalen of archivering nog zinvol is.
Wij hopen dat u mee wilt werken aan dit initiatief. Wanneer u bezwaar heeft tegen de archivering of het te zijner tijd via het webarchief online beschikbaar maken, verzoeken wij u dit ons te laten weten door uiterlijk voor 11 mei 2018 een e-mail te sturen naar xxxxxxx@kb.nl. Ook als u behoefte heeft aan nadere afstemming over de archivering van uw site verzoeken wij u dit voor genoemde datum kenbaar te maken.
Voor nadere informatie met betrekking tot webarchivering door de KB, kunt u zich wenden tot:
xxxxx xxxxxx, Webarchivering KB
Postbus 90407, 2509 LK Den Haag
xxxxxxxxx@kb.nl
Meer informatie over Webarchivering op de KB is te vinden op:
https://www.kb.nl/organisatie/onderzoek-expertise/e-depot-duurzame-opslag/webarchivering
Met vriendelijke groet,
xxxxxxxxxxxx
Hoofd Collecties
Koninklijke Bibliotheek
[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Heritrix
[2] http://nl.wikipedia.org/wiki/Robots.txt
Met vriendelijke groet,
Koninklijke Bibliotheek | xxxxxxxxx@kb.nl
Wow!! 'Manssen blogt Vanaf de Zijlijn' gaat dus bewaard worden voor toekomstige generaties! Dat ik dit op mijn leeftijd nog mag meemaken 😁!

Gerelateerde blogposts

2 opmerkingen:

Als je een reactie plaatst kun je op drie manieren reageren:
- met jouw 'Google'-account,
- met jouw naam en eventueel de URL van jouw website / weblog,
- anoniem.
Mijn advies: Reageer altijd anoniem. Er worden dan géén gegevens van jou bewaard!
Voor meer informatie: Lees de privacyverklaring van dit edublog.

Je reactie wordt niet meteen geplaatst, maar eerst door mij gemodereerd.